Doffin

Database for offentlige innkjøp

Forsyningsforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Halden kommune, Teknisk
874 637 122
Postboks 150
HALDEN
1751
NO
Kontaktperson: Torbjørn Larsen
Telefon: +47 95459878
NUTS-kode:  NO082 -  Viken
Fylke: Østfold, Kommune: Halden
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.Halden.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/161312
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
COWI AS
979 364 857
Postboks 123
FREDRIKSTAD
1601
NO
Kontaktperson: Glenn Johansen
Telefon: +47 92255130
E-post: GLJ@cowi.com
NUTS-kode:  NO082 -  Viken
Fylke: Østfold, Kommune: Fredrikstad
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.cowi.no

Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

VVA og fjernvarme, Tyska-Hollenderen
Referansenummer:  A097057
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45231300  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Halden kommune skal bygge 650 meter med ny vei og fortau på Tyska-Hollenderen. Her legges det også med overføringsledninger for vann, pumpespillvann og fjernvarme. Det skal bores under jernbanen og sanere omlag 130 meter med eksisterende VA-ledninger i Refneveien.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 12000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO082 -  Viken
Fylke: Østfold, Kommune: Halden
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Tyska-Hollenderen og Refneveien
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Opparbeidelse av 650 meter med ny vei og fortau. Leveranse og legging av ca 750 meter overføringsledninger for vann, pumpespillvann samt fjernvarme. Sanering av eksist. VA-ledninger i ca 130 meter med boliggate.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 12000000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 20.08.2018  /  Slutt: 01.11.2019

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  som beskrevet i konkurransegrunnlaget
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

som beskrevet i konkurransegrunnlaget

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  14.06.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Det vil bli avholdt tilbudsbefaring tirsdag 15/5-2018 kl. 09.00.
Oppmøte ved renseanlegget på Remmen (Refneveien 33)
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

04.05.2018