Arealplan, Halden

[ICO]NavnDatoStørrelse

[PARENTDIR] ..   
[  ] kommuneplanens_arealdel_horingsutkast.pdf 25 mars 2021 773K 
[  ] hensynssoner_i_kommuneplanens_arealdel_25_03_2021.pdf 25 mars 2021 52M 
[  ] planbeskrivelse_for_kommuneplanens_arealdel_2021_2033.pdf 25 mars 2021 19M 
[  ] planbestemmelser_17032021.pdf 25 mars 2021 4,0M 
[  ] samlet_ku_kommuneplanens_arealdel_2021-2033.pdf 25 mars 2021 73M 
[  ] ku_ikke_medtatte_enkeltomrader_sauoa.pdf 25 mars 2021 73M 
 
[  ] biologisk_mangfold_halden.pdf 9 des 2020 13,3M 

Innspill og uttalelser

[  ]Roy Nordbakke og Marit Eriksen (biologer) 18 mai 2021 50 kB 
[  ] Jørn Bøhmer Olsen 3 juni 2021 70 kB 
[  ] Fortidsminneforeningen, Stans utbygging, La Bøkeskogen leve 2 juni 2021 784 kB 
[  ] Bøkeveien og midtre Refneveien velforening 3 juni 2021 579 kB 
[  ] Naturvernforbundet i Halden juni 2021 1,8 MB 
[  ] Naturvernforbundet i Østfold 1 juni 2021 133 kB 

Innsigelser

[  ] Statsforvalteren, innsigelse og faglige merknader5 juni 2021 537 kB 
[  ] Fylkesrådets behandling3 juni 2021 58 kB 
[  ] Fylkeskommunens høringsuttalelse3 juni 2021 5,2 MB 
[  ] Kystverkets samordning av uttalelse7 juni 2021 970 kB 
[  ] Fiskeridirektoratets behandling11 juni 2021 141 kB 
[  ] Statlig samordnet uttalelse9 juni 2021 90 kB 

Mekling på innsigelser

[  ] Behandling og mekling (Fra Halden kommune til SFOV)9 nov 2021 1,8 MB 
[  ] Tilsvar på innsigelser (Fra Halden kommune til SFOV)12 nov 2021 15,9 MB 

Ting som er skrevet

[  ]Hans-Jan Bjerkely Arealplan og boligbygging 14 november 2021 190 kB