Utgravinger på Tyska, desember 2018

Klikk på bilde for større versjon

Hull i terrenget:

Det ser ut til at all masse under impregneringsverket er fjernet og at det er lagt ny masse i midten. Stenene langs siden & i bunnen er også lagt inn. Det ser ut som sprengsten og er ikke opprinnelig

Nærbilde begge dammer:

Detalj av "østre dam" - se etter antydning til utskiftning av hele massen...

Nærbilde av nordsiden av kanten på østre dam...

Sprengstein som er fylt inn i østre dam mot øst

Østre dam mot øst

Østre dam mot sør:

Østre dam mot vest med vestre dam:

Ende av vestre dam mot vest

Detalj av vestre dam mot vest:

Oversiktsbilder mot Halden og Fredriksten fra vest