Kontrakter

[ICO]NavnDatoStørrelse

[   ]kontrakt_tyska_og_hollenderen.pdf 16.4.2013 4,9M 
[   ]hbu_cv_tilleggsavtale_III_signert.pdf 8.4.2020 2,3M 
[   ]oversendelsesmail tilleggsopplysninger 22.5.2013 77,4 kB 
[   ]tilleggsopplysninger kjopekontrakt tyska og hollenderen 21.5.2013 80,2 kB 

Generelt om Halden byutvikling

[   ]Brev fra rådmannen til Halden byutvikling 12.4.2013 429 kB 
[ ]kontrollutvalget_innkalling_2_mai_20172.05.2017 111 kB
[ ]rapport_deloitte_innkalling_2_mai_201710.04.2017 400 kB
[ ]referat_mote_byutvikling_borgerinitiativet31.10.2020 2,2 MB
[ ]Framtidig driftsform Halden Byutvikling (HBU AS)18.03.2021 757 kB
[ ]Kommentar til saksutredningen, Frøydis Blok og Jorun Marinsen26.05.2021 332 kB
[ ]Kontraktsforhold mellom Halden Byutvikling AS og Condovita AS19.01.2023 159 kB
[ ]Brev til Condovita AS fra Halden Byutvikling27.12.2022 52 kB