Ting som er skrevet

[PARENTDIR]..  
[  ]
[  ]Artikler hos NRK
[  ]Artikler i HA
[  ]Artikler i Kommunal Rapport
[  ]Artikler i Aftenposten
[  ]Artikler i Kandusi Halden
[  ]Artikler om jernbane
[  ]Sosiale medier
[  ]
[  ]Artikler
[  ]
[  ]2021_03_12 Arild E Syvertsen Politikere, tenk dere om!
[  ]2021_03_11 Sverre Stang Saugbrugs i en særstilling
[  ]2020_12_11 Arild E Syvertsen Utviking av maritimt miljø
[  ]2009_02_04 Ottar Kvitnes Sagmøl og kulturminner
[  ]2008 07 26 Arvid Johanson – Bestemor badet i Lusebukta
[  ]2008_05_14 Ottar Kvitnes Kulturminner langs Tista
[  ]2008_03_08 Ottar Kvitnes At våre forfedre jevnlig diskuterte sagbrukene
[  ]2005_07_09 Arild Syvertsen Skipsverftene på Fredrikshald
[  ]
[  ]Fritt Ord
[  ]
[  ]2023_01_17 Hans-Jan Bjerkely Er tyska og hollenderen reddet
[  ]2022_12_02 Hans-Jan Bjerkely Kvikksølvdumping i Singlefjorden
[  ]2022_01_06 Roderick Ewart Noen tanker og fakta
[  ]2021_10_19 Bjørn Spernes Samferdselspolitikk
[  ]2021_03_23 Øyvind Høyem Ugler i mosen
[  ]2021_03_09 Knut Gustavsen Mia Sikkeland Naturopplevelser for alle
[  ]2021_03_01 Hans-Jan Bjerkely Fortsatt ødeleggelse av Sauøa
[  ]2021_02_20 Naturvernforbundet Fortetting kan berike Halden
[  ]2021_01_28 Truls Lie nok er nok på Tyska og Hollenderen
[  ]2021_01_08 Tom Sjeklesæther_husker_bare_hva_som_hendte_nedpå_tyska
[  ]2021_01_07 Ragnhild Krefting Kullerud Det_er_ingen_skam_å_snu
[  ]2021_01_07 Frøydis Blok Reguleringsplan Fredrikshald brygge, Tyska
[  ]2021_01_04 Roderick Ewart Framtidsrettet_byutvikling
[  ]2021_01_04 Ragnhild Krefting Kullerud Arvesølvet_for_30_sølvpenger
[  ]2021_01_04 Jørn Bøhmer Olsen Metangass_i_grunnen
[  ]2021_01_02 Hans-Christian Meyer Historien om grunnforholdene på Mølen
[  ] 2020_12_29 Frøydis Blok Isfugl_pa_tyska
[  ] 2020_12_19 Frøydis Blok Gress_pa_taket_gjør_det_ikke_til_et_godt_miljøvalg
[  ]2020_12_17 Anne Bristen Halden En_by_med_historie
[  ] 2020_12_15 Mattias Ekman Lillian Nyborg Tyskautbyggingen_truer_arvesølvet
[  ] 2020_12_14_borgerinitiativet_mot_utbygging_av_tyska_og_hollenderen_med_innspill_til_kommunen
[  ] 2020_12_08 Hans-Jan Bjerkely Metanlekasjene_pa_tyska
[  ]2020_12_05 Truls Lie Kommende generasjoner – tanker rundt Tyska og Hollenderen
[  ]2020_11_17 Fred Magne Larsen Området vil være tapt for alltid om det bygges der nå
[  ] 2020_11_04 Hans-Jan Bjerkely Tyska og Hollenderen som park
[  ]2020_10_30 Sverre Stang Disse planene er de mest hasardiøse jeg har hørt om på lenge
[  ] 2020_08_29 Hans-Jan Bjerkely Høyre og utbyggingspolitikken
[  ] 2020_06_04 Truls Lie Jeg noterer meg at det allerede i all hemmelighet er anlagt en motorvei
[  ]2020_05_25 Olai Gundersen Lag en bystrand
[  ]2018_09_25 Truls Lie Sauøya_idyllen_som_ble_rasert
[  ]2018_01_07 Ivar Bjørndal Utbygging, Er_det_bakstreversk_føleri_å_advare
[  ]2017_02_20 Jan Boye Lystad Vi må synliggjøre drømmen vi har for Halden
[  ] 2016_11_07 Hans-Jan Bjerkely Endelig_kan_vi_diskutere_byutvikling_pa_et_realistisk_grunnlag
[  ] 2016_03_02 Jan Boye Lystad Jeg vil de skal slippe å evakuere om 50 år
[  ]2015_03_12 Svein Nordheim La oss få slippe
[  ]2013_10_29 Svein Norheim Skylinen er et feiltrinn
[  ] 2009_05_18 Hans-Jan Bjerkely Hollenderen
[  ]2009_05_07 Hans-Jan Bjerkely Høyhastighetstog_over_hollenderen
[  ]2009_02_05 Mona Jensen Friluftsliv_og_havn
[  ] 2009_01_24 Hans-Jan Bjerkely Flomutsatt_boligbygging
[  ]2007_09_03 Hans-Jan Bjerkely_miljø_og_kompetanse_i_halden
[  ]2007_06_21 Hans-Jan Bjerkely_grønne_lunger_og_nære_turomrader