Forurensing på Tyska

[ICO]NavnDatoStørrelse

[ICO]Graving
[  ]h4_tiltaksplan_graving_i_forurenset_grunn_2016-11-10.pdf2016-11-10 486K 
[  ]Tiltaksplan for graving i forurenset grunn cowi 2011-01-24 2011-01-24 5,5MB 
[  ]forlenget_tillatelse_til_graving miljødirektoratet2012_11_6 2,5 MB 
[  ]videre_oppfølging_av_forurenset_grunn miljødir2015_4_10 126,9kB 
[  ]h5_godkjenning_av_tiltaksplan_2017-02-13.pdf2017-02-13 351K 
[  ]sporsmal_og_endringslogg_2018-06-11.pdf2018-06-11 58K 
[ICO]Impregneringsverket
[  ]h6_miljosaneringsbeskrivelse_2018-05-02.pdf2018-05-02 1.6M 
[  ]Niva, mulig utlekking av miljøgifter 2003-3-7 898 kB 
[  ]Søknad om ferdigattest med dokumentasjon 2020 2016-11-10 486K 
[  ]Bilder fra gravearbeid i 2018
[ICO]Kartlegging
[  ]Bilder fra tiltaksplan